Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Kurs instruktora pierwszej pomocy IFACC

certyfikowany przez IFACC POLSKA

Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC

…jest profesjonalnym kursem uprawniającym do nauczania pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre.
Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukończyły pełny kurs pierwszej pomocy IFACC lub posiadają wykształcenie medyczne (wtedy kurs trwa 1 dzień). Kurs instruktorski możesz też ukończyć od podstaw (2 dni). Więcej informacji można przeczytać na ten temat w informacji znajdującej w dalszej części oferty*.

Nazwa kursu instruktorskiego w języku polskim (IFACC)

Kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy IFACC

Nazwa kursu instruktorskiego w języku angielskim (w systemie IFACC)

First Aid Instructor and Specialty Instructor Course IFACC

Instytucja certyfikująca w Polsce

IFACC POLSKA

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używania AED, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych o umiejętności dydaktyczne, zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji Instruktora Pierwszej Pomocy IFACC (International First Aid Certification Centre).

Realizacja zajęć

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że trener prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika.
Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Absolwent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie urzędowe o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP – MEN-III.

Dostęp do materiałów

Po zakończonym kursie instruktor otrzymuje dostęp do specjalnego działu instruktorskiego. W dziale tym znajdują się materiały pomocnicze, prezentacje i dokumenty do wszystkich kursów.

CENA – KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY IFACC

1230,00 zł brutto.

*JEŻELI KANDYDAT  DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO NIE MA UKOŃCZONEGO KURSU RATOWNICZEGO, TAK ABY SPEŁNIŁ WYMOGI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH, PROPONUJEMY UKOŃCZENIE KURSU RATOWNICZEGO DZIEŃ WCZEŚNIEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO. WYMOGI W TYM ZAKRESIE BĘDZIE SPEŁNIAŁ KURS FAR-1C. CENA KURSU 300,00 ZŁ (BRUTTO)* (str.4)

Korzystając z załącznika w formacie „pdf” zapoznać się można z pełną informacją na temat:
Kurs instruktora pierwszej pomocy IFACC