Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy

dla osób wyznaczonych przez pracodawcę

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dorosłym, dzieciom i niemowlętom

(a także używania AED  dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w pracy)

 

Podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie osoby wyznaczonej przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy z uwzględnieniem charakteru działalności zakładu, w zakresie zgodnym z Kodeksem Pracy.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 6-7 godzin zajęć, w zależności od grupy słuchaczy.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy.

Realizacja zajęć

  • blok zajęć teoretycznych (projekcja filmów dydaktycznych, slajdów, pokazy instruktorskie), 20 % czasu szkolenia
  • blok zajęć praktycznych (ćwiczenia), 80 % czasu szkolenia

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Przepisy prawne udzielania pierwszej pomocy wynikające z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych
2 Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
3 Kontrola podstawowych funkcji życiowych
4 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: dorosły, dziecko*, niemowlę*
5 Używanie zewnętrznego automatycznego defibrylatora (AED)
6 Postępowanie przy zakrztuszeniu: dorosły, dziecko*, niemowlę*
7 Przełożenie oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
8 Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
9 Złamania, zwichnięcia, skręcenia (unieruchamianie kończyn)
10 Postępowanie przy urazie kręgosłupa
11 Postępowanie przy oparzeniach
12  Postępowanie przy wstrząsie
13  Apteczka pierwszej pomocy

*opcja na życzenie klienta bez dodatkowych opłat

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dorosłym, dzieciom i niemowlętom, a także używania AED  dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w pracy.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Program edukacyjny szkolenia pozostaje w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committe on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją, w tym European Resuscitation Council – Europejską Radę Resuscytacji (ERC) . Treści programowe BHP DLA BIZNESU Ośrodka Szkoleniowego powstały w oparciu o materiały edukacyjne z Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – Resuscitation 2015.