Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie PPOŻ

stopnia podstawowego

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zasadami postępowania w razie powstania pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób bez względu na wiek, czy posiadane doświadczenie. Rekomendujemy je osobom potrzebującym posiąść lub odświeżyć posiadaną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub planującym w najbliższym czasie przeprowadzić prace pożarowo niebezpieczne.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 2 godziny.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest zapoznanie i uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, a tym samym podniesienie świadomości oraz promowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, domu i rodzinie.

Realizacja zajęć

Zajęcia składają się z jednego bloku szkoleniowego – wykładu z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz pokazu sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu.

Materiały edukacyjne oraz wykorzystywany sprzęt multimedialny

  • projektor oraz ekran przeznaczony do wyświetlenia przygotowanych prezentacji multimedialnych oraz filmów i zdjęć tematycznych
  • podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice)
  • koc gaśniczy oraz inne „ciekawostki” z obszaru ochrony przeciwpożarowej

Zakres tematyczny szkolenia

Lp. Tematyka szkolenia
Prezentacja instruktorska
1 Najważniejsze przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce tak
2 Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie tak
3 Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych tak
4 Podręczny sprzęt gaśniczy – budowa oraz zasady jego użycia tak
5 Hydranty wewnętrzne – budowa oraz zasady ich użycia tak

Co otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.