Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Postępowanie powypadkowe

szkolenie dla szkół i placówek oświatowych

Postępowanie powypadkowe w placówce oświatowej – szkolenie

 

Nasz specjalista bhp/pedagog z wieloletnim doświadczeniem przyjeżdża do Państwa z własnym sprzętem multimedialnym do prowadzenia wykładów.

Cel szkolenia

Nauczyciele i zarządzający jednostkami specjalizującymi się w wychowywaniu dzieci odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym zakresie uczestniczą w stosowaniu algorytmów postępowania w razie wypadku podopiecznych oraz uczestniczą w przeprowadzanym postępowaniu powypadkowym.
Szkolenie z zakresu postępowania powypadkowego w placówce oświatowej daje im konkretne narzędzie poprzez uzyskanie i aktualizację wiedzy z zakresu postępowania w takich przypadkach.
Szkolenie będzie miał znaczący wpływ na rozwój zawodowy pracownika poprzez zdobycie konkretnych narzędzi do pracy.

Jednocześnie obowiązek nabycia i uzupełnienia wiedzy pracowników szkół i placówek wynika z Rozdziału  4 „Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki” (§ 40 – § 52) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Czas szkolenia

Czas szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Podstawy prawne bhp w szkołach i placówkach oświatowych
2 Obowiązki wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym
3 Zagrożenia wypadkowe wynikające ze specyfiki opieki nad dzieckiem
4 Rodzaje zdarzeń wypadkowych u dzieci
5 Postępowanie powypadkowe u dzieci w świetle przepisów prawa
6 Powoływanie zespołu powypadkowego – rola nauczyciela
7 Procedura wypełniania dokumentacji w postępowaniu powypadkowym
8 Zapobieganie powstawaniu wypadków w szkołach i placówkach oświatowych

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Postępowanie powypadkowe w szkole i innej placówce oświatowej.”

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.