Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Dobre praktyki higieniczne

w szkołach i innych placówkach oświatowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do wdrażania dobrych praktyk higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych zajmujących się opieką nad dziećmi i odpowiadających za bezpieczeństwo podopiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 6-7 godzin zajęć, w zależności od grupy słuchaczy.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania w praktyce dobrych praktyk higienicznych.

Realizacja zajęć

Blok zajęć teoretycznych (projekcja filmów dydaktycznych, pokazy slajdów)

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Wymagania zdrowotne i higieniczne
2 Podstawowe zasady higieny osobistej
3 Higiena pracowników w placówce oświatowej
4 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
5 Instrukcja dotycząca odzieży ochronnej
6 Instrukcja szkolenia pracowników
7 Systemy higieny w placówce oświatowej
8 Zasady przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji
9 Mycie i dezynfekcja sprzętu używanego do czyszczenia, mycia i dezynfekcji
10 Wymagania dotyczące preparatów myjących i dezynfekcyjnych
11 Ruch osób, gości oraz osób wizytujących placówkę
12 Instrukcja dezynfekcji chemicznej naczyń
13 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych
14 Zasady prowadzenia dokumentacji w zakresie dobrych praktyk higienicznych

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Dobre praktyki higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowych.”

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.