Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Kurs ratowniczy podstawowy

FA-2BC

Kurs podstawowy pierwszej pomocy FA-2BC

 

Nazwa kursu

BASIC FIRST AID COURSE
CPR-ADULTAND SECONDARY CARE
PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Z RESUSCYTACJĄ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ OSOBY DOROSŁEJ ORAZ DODATKOWA PIERWSZA POMOC

Cel kursu

Celem kursu jest  przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji  jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy.

Realizacja zajęć

  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych

Materiały edukacyjne

Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono wszystkie treści kształcenia  wraz z pełnymi prezentacjami poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Lp. Element edukacyjny Prezentacja instruktorska Ćwiczenia uczestników
1 Używanie standardowych środków ostrożności tak tak
2 Rko – osoba dorosła tak tak
3 Pozycja boczna tak tak
4 Tamowanie krwotoków tak tak
5 Postępowanie przy zadławieniach – osoba dorosła tak tak
6 Opatrywanie zranień tak tak
7 Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna górna tak tak
8 Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna dolna tak nie

Organizacja kursu

Zajęcia prowadzimy w 12 osobowych (prowadzi jeden instruktor) lub 24 osobowych grupach (prowadzi dwóch instruktorów). Część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Wymagania przyjęcia na kursy

Wymagania przyjęcia na kursy kończące się wydaniem certyfikatu FIRST AID RESPONDER:

  • słuchacz musi mieć ukończone 12 lat

Organizacja certyfikująca

International First Aid Certification Centre
za pośrednictwem
BHP DLA BIZNESU OŚRODEK SZKOLENIOWY

CERTYFIKAT INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

  • Certyfikat w języku polskim i angielskim w formie ozdobnego dyplomu
  • Certyfikat w języku angielskim w formie karty plastikowej

Egzamin teoretyczny w formie testu nie występuje.

Zaliczenie

Instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika.

 

Koszt kursu

250,00 zł (brutto)