Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy

dorosłym, dzieciom i niemowlętom z użyciem AED

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlętom z użyciem zewnętrznego automatycznego defibrylatora AED

 

Cel szkolenia

Celem szkoleń jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Uczestnicy szkolenia

Osoby chcące nauczyć się podstawowych czynności ratowniczych.

Realizacja zajęć

  • blok zajęć teoretycznych (projekcja filmów dydaktycznych, slajdów, pokazy instruktorskie), 20 % czasu szkolenia
  • blok zajęć praktycznych (ćwiczenia), 80 % czasu szkolenia

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Motywacja do udzielania pomocy
2 Przepisy prawne udzielania pierwszej pomocy
3 Podstawy anatomii i fizjologii
4 Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
5 Kontrola podstawowych funkcji życiowych
6 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: dorosły, dziecko, niemowlę
7 Używanie zewnętrznego automatycznego defibrylatora (AED)
8 Postępowanie przy zakrztuszeniu: dorosły, dziecko, niemowlę
9 Przełożenie oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
10 Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
11 Złamania, zwichnięcia, skręcenia (unieruchamianie kończyn)
12 Postępowanie przy urazie kręgosłupa
13 Postępowanie przy oparzeniach
14 Postępowanie przy wstrząsie

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej i dodatkowej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlętom z użyciem zewnętrznego automatycznego defibrylatora AED.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Program edukacyjny szkolenia pozostaje w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committe on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją, w tym European Resuscitation Council – Europejską Radę Resuscytacji (ERC) . Treści programowe BHP DLA BIZNESU Ośrodka Szkoleniowego powstały w oparciu o materiały edukacyjne z Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – Resuscitation 2015.