Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Kurs ratowniczy

FAR-1C

Kurs ratowniczy pierwszej pomocy FAR-1C

 

Nazwa kursu

FFIRST AID RESPONDER
PRIMARY CARE AND SECONDARY CARE WITH AED INFANT/CHILD/ADULT
RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
KURS CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA WOBEC OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT, DODATKOWA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ UŻYWANIE AED

Cel kursu

Celem kursu jest  przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji  jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć

  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych

Materiały edukacyjne

Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono wszystkie treści kształcenia  wraz z pełnymi prezentacjami poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych.

Ramowy program szkolenia

Lp. Element edukacyjny Prezentacja instruktorska Ćwiczenia uczestników
1 Używanie standardowych środków ostrożności tak tak
2 Rko – osoba dorosła tak tak
3 Rko – dziecko tak tak
4 Rko – niemowlę tak tak
5 Używanie aed – automatyczna defibrylacja tak tak
6 Przełożenie tak tak
7 Pozycja boczna tak tak
8 Tamowanie krwotoków tak tak
9 Postępowanie przy zadławieniach – osoba dorosła tak tak
10 Postępowanie przy zadławieniach – dziecko tak tak
11 Postępowanie przy zadławieniach – niemowlę tak tak
12 Podstawowa ocena urazowa (ocena obrażeń) tak tak
13 Opatrywanie zranień tak tak
14 Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna górna tak tak
15 Usztywnianie złamań i zwichnięć – kończyna dolna tak nie
16 Podstawowa ocena nagłego zachorowania tak nie

Organizacja kursu

Zajęcia prowadzimy w 12 osobowych (prowadzi jeden instruktor) lub 24 osobowych grupach (prowadzi dwóch instruktorów). Część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Wymagania przyjęcia na kursy

Wymagania przyjęcia na kursy kończące się wydaniem certyfikatu FIRST AID RESPONDER:

  • słuchacz musi mieć ukończone 15 lat lub ukończone gimnazjum

Organizacja certyfikująca

International First Aid Certification Centre
za pośrednictwem
BHP DLA BIZNESU OŚRODEK SZKOLENIOWY

CERTYFIKAT INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

  • Certyfikat w języku polskim i angielskim w formie ozdobnego dyplomu
  • Certyfikat w języku angielskim w formie karty plastikowej

Słuchacze pełnoletni na życzenie mogą otrzymać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP*.

EGZAMIN KURSU FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

Na zakończenie zajęć, słuchacz zdaje egzamin w formie testu wyboru (30 pytań). Słuchacz musi udzielić minimum 70% trafnych odpowiedzi, aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym.

 

Koszt kursu

390,00 zł (brutto)
*440,00 zł (brutto)