Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli

szkoły i placówki oświatowe

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dorosłym, dzieciom i niemowlętom, a także używania AED

(szkolenie dla nauczycieli)

 

Podstawa prawna

  • Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szkołach i placówkach nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli i zarządzających jednostkami specjalizującymi się w wychowywaniu dzieci odpowiadających za bezpieczeństwo podopiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 6-7 godzin zajęć, w zależności od grupy słuchaczy.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy.

Realizacja zajęć

  • blok zajęć teoretycznych (projekcja filmów dydaktycznych, slajdów, pokazy instruktorskie), 20 % czasu szkolenia
  • blok zajęć praktycznych (ćwiczenia), 80 % czasu szkolenia

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Przepisy prawne udzielania pierwszej pomocy wynikające z prawa oświatowego i innych aktów prawnych
2 Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
3 Kontrola podstawowych funkcji życiowych
4 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: dorosły, dziecko*, niemowlę*
5 Używanie zewnętrznego automatycznego defibrylatora (AED)
6 Postępowanie przy zakrztuszeniu: dorosły, dziecko*, niemowlę*
7 Przełożenie oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
8 Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
9 Złamania, zwichnięcia, skręcenia (unieruchamianie kończyn)
10 Postępowanie przy urazie kręgosłupa
11 Postępowanie przy oparzeniach
12  Postępowanie przy wstrząsie
13 Postępowanie przy padaczce
14  Apteczka pierwszej pomocy

*W zależności od typu szkoły lub placówki (klub dziecięcy, żłobek, punkt przedszkolny, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) naucza się wybranych algorytmów i umiejętności (zgodnych z wiekiem dzieci) lub opcja na życzenie klienta bez dodatkowych opłat.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dorosłym, dzieciom i niemowlętom, a także używania AED  dla nauczycieli.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Program edukacyjny szkolenia pozostaje w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committe on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją, w tym European Resuscitation Council – Europejską Radę Resuscytacji (ERC) . Treści programowe BHP DLA BIZNESU Ośrodka Szkoleniowego powstały w oparciu o materiały edukacyjne z Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – Resuscitation 2015.