Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy

pediatryczne

Szkolenie pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom, a także używania AED

(pediatryczny)

 

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i niemowląt.

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest dla osób, w tym matek chcących nauczyć się podstawowych czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dzieci i niemowląt.

Czas szkolenia

Łączny czas szkolenia to 4-5 godzin zajęć, w zależności od grupy słuchaczy.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie i domu.

Realizacja zajęć

  • blok zajęć teoretycznych (projekcja filmów dydaktycznych, slajdów, pokazy instruktorskie), 20 % czasu szkolenia
  • blok zajęć praktycznych (ćwiczenia), 80 % czasu szkolenia

Treści edukacyjne

Lp. Element edukacyjny
1 Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
2 Kontrola podstawowych funkcji życiowych
3 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: dziecko, niemowlę
4 Postępowanie przy zakrztuszeniu: dziecko, niemowlę
5 Przełożenie oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
6 Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
7 Złamania, zwichnięcia, skręcenia (unieruchamianie kończyn)
8 Postępowanie przy urazie kręgosłupa
9 Postępowanie przy oparzeniach
10  Postępowanie przy wstrząsie
11 Postępowanie przy padaczce
12  Apteczka pierwszej pomocy

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom.

 

Koszt szkolenia

Cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Uwaga!

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w domu słuchacza/y..

Program edukacyjny szkolenia pozostaje w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committe on Resuscitation (ILCOR). ILCOR to międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją, w tym European Resuscitation Council – Europejską Radę Resuscytacji (ERC) . Treści programowe BHP DLA BIZNESU Ośrodka Szkoleniowego powstały w oparciu o materiały edukacyjne z Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania – Resuscitation 2015.