Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Kurs instruktora pierwszej pomocy dla służb BHP IFACC

certyfikowany przez IFACC POLSKA

Kurs instruktorów pierwszej pomocy w miejscu pracy (dla służb BHP)

… jest specjalnym programem doskonalenia kadr BHP w Polsce. Kurs prowadzony jest metodą bleded learning. Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona zdalnie na podstawie dostarczonych materiałów do samokształcenia, a zajęcia praktyczne i dydaktyczne prowadzone są w formie 1-go zjazdu, trwającego 2 dni (sobota-niedziela).
Kurs jest prowadzony na podstawie licencji International First Aid Certification Centre. Kurs ten nie różni się niczym od kursu instruktorskiego pierwszej pomocy prowadzonego dla innych osób. Jednakże osoby, który posiadają kwalifikacje BHP mogą po tym kursie prowadzić dodatkowo specjalny typ kursu podstawowego pt. „pierwsza pomoc w miejscu pracy”.
Kurs instruktorów pierwszej pomocy dla służb BHP składa się z 2-ch części (ratowniczej i instruktorskiej). Kurs pierwszej pomocy został wprowadzony do programu kształcenia w wielu krajach. Dzięki temu, kandydat rozpoczynający kurs nie musi posiadać wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, aby rozpocząć kształcenie na kursie instruktorskim pierwszej pomocy dla służb BHP.

Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służ BHP (w j. polskim)

Instruktor pierwszej pomocy w miejscu pracy IFACC

Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służb BHP (j. angielski)

First Aid at Work Instructor IFACC

Instytucja certyfikująca

International First Aid Certification Centre (Newark, USA)

Instytucja certyfikująca w Polsce

IFACC POLSKA

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używania AED, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartości podjętej edukacji

Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych o umiejętności dydaktyczne, zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji Instruktora Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy IFACC (First Aid at Work Instructor IFACC).

Realizacja zajęć

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że trener prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika.
Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu trwa dwa dni.

Co otrzymuje uczestnik po ukończeniu szkolenia

Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie urzędowe o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RP – MEN-III.

Dostęp do materiałów

Po zakończonym kursie instruktor otrzymuje dostęp do specjalnego działu instruktorskiego. W dziale tym znajdują się materiały pomocnicze, prezentacje i dokumenty do wszystkich kursów.

CENA – KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY DLA SŁUŻB BHP IFACC

1490,00 zł brutto.

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Po ukończeniu kursu i otrzymaniu licencji instruktorskiej absolwent będzie upoważniony do:

  • prowadzenia kursów pierwszej pomocy
  • prowadzenia kursów podstawowych pierwszej pomocy
  • prowadzenia kursów pod nazwą „pierwsza pomoc w miejscu pracy” (ten kurs mogą prowadzić tylko instruktorzy z wykształceniem kierunkowym bhp)

Korzystając z załącznika w formacie „pdf” zapoznać się można z pełną informacją na temat:
Kurs instruktorów pierwszej pomocy w miejscu pracy (dla służb BHP)