Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

placówek oświatowych

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wskazanych szkół i innych placówek oświatowych

 

 Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej” dla dużej części obiektów administracyjno – biurowych, czy też zakładów pracy powinna zostać opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja ta powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest najważniejszym dokumentem z punktu widzenia zabezpieczenia i organizacji ochrony przeciwpożarowej w budynku i wymagany jest on zarówno przez Państwową Straż Pożarną jak również przez firmy ubezpieczeniowe. W IBP znajdują się takie informacje jak: warunki ochrony przeciwpożarowej, analiza zagrożenia pożarowego w budynku z uwagi na jego funkcję i procesy technologiczne, sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, określenie sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz część graficzna – plany ewakuacji.

Co zawiera opracowana przez nas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 1. Podstawy prawne opracowania Instrukcji
 2. Warunki ochrony ppoż.
 3. Charakterystyka pożarowa obiektu
 4. Charakterystyka zagrożenia pożarowego
 5. Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacji
 6. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 7. Sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
 8. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 9. Zabezpieczenie prac pożarowo-niebezpiecznych
 10. Praktyczne sposoby organizacji warunków ewakuacji ludzi
 11. Organizacja i zasady zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

 

Koszt wykonania

Cena ustalana indywidualnie w zależności od obiektu. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.