Warning: A non-numeric value encountered in /home/klient.dhosting.pl/mkkrawczyk/bhpdlabiznesu.pl/public_html/wp-content/themes/bhp/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Próbne ewakuacje placówek oświatowych

Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji

Oferta z zakresu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w placówkach oświatowych

 

Podstawa prawna

Zgodnie z § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr  109, poz. 719):
„W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”.

Cel ćwiczeń ewakuacyjnych

Celem ćwiczeń jest praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartość podjętych ćwiczeń

Wartością podjętych ćwiczeń jest wyrobienie właściwych zachowań oraz nabycie umiejętności sprawnego i skutecznego ewakuowania się pracowników i dzieci z obiektu, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa w placówce.

Realizacja ćwiczeń

Na pełną realizację ćwiczeń składają się z następujące elementy:

  • zgłoszenie do Komendanta Powiatowego PSP planowanych ćwiczeniach ewakuacyjnych w obiekcie, nie później niż tydzień przed ich rozpoczęciem
  • przeprowadzanie rekonesansu w planowanym obiekcie ćwiczeń
  • odprawa z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do przeprowadzenia ewakuacji tj. sprawnego opuszczenia budynku przez osoby ćwiczące zgodnego z przyjętymi wytycznymi w obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (jeżeli jest wymagana) dla budynku
  • przekazanie materiałów edukacyjnych z zakresu ewakuacji dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do przeprowadzenia ewakuacji
  • wykorzystanie środków pozoracji (zadymienie części przy wejściu głównym) bezpiecznym dymem parafinowym, imitującym prawdziwe warunki zadymienia
  • przygotowanie protokołu poewakuacyjnego do dokumentacji pracodawcy
  • omówienie spostrzeżeń, wynikających z nich wniosków oraz ewentualnych uwag i zaleceń poewakuacyjnych dla zleceniodawcy.

 

Koszt przeprowadzenia ćwiczeń

Całkowity koszt ćwiczeń to kwota od 800 zł brutto i jest uzależniona jest od wielkości obiektu, liczby uczestników biorących udział w ćwiczeniach, sprawdzanych systemów sygnalizacji i bezpieczeństwa pożarowego oraz wykorzystanych środków pozoracji.

Uwaga!

Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenie osób odpowiedzialnych za ewakuację w sprzęt taki jak: kamizelki odblaskowe, megafony. itp.
W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.