Zaznacz stronę

Ocena ryzyka zawodowego

w szkołach i placówkach oświatowych

Podstawa prawna

Art. 226 Kodeksu Pracy:
„Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”

Dla kogo?

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się dla każdego stanowiska pracy.

 

Koszt usługi

Ustalany jest w zależności od stanowiska pracy, zaczyna się od 150 zł. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.